De TTT poort

Het afvalverwerkingssysteem van de toekomst.

vormstrip TTT schets
De TTT poort lost alle afvalverwerkingsproblemen op, door afval 30 jaar in de toekomst te verplaatsen, naar een tijd waarin al onze huidige problemen waarschijnlijk al zijn opgelost.

Het grootste afval probleem dat we heden ten dage hebben, is de verwerking en opslag van zwaar radioactief afval uit nucleaire reactors en afgekeurde kernraketten.

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw begon de mensheid met het bouwen van kernreactoren, om genoeg elektriciteit op te kunnen wekken voor de huizen en fabrieken van de altijd maar groeiende wereldpopulatie.

Het dodelijke nucleaire afval van deze kernreactoren blijft honderdduizenden jaren, zo niet miljoenen jaren gevaarlijk voor mens en milieu, en de oplossing is tot nu toe altijd geweest om dit afval op te slaan.

Nu, ruim 50 jaar later, worden de problemen rond het voor altijd opslaan van radioactief afval in zoutmijnen, koelbaden en bovengrondse containers steeds meer zichtbaar.

Zoutmijnen kunnen instorten, wat leidt tot vervuiling van het grondwater, koelbaden kunnen in brand vliegen als de watertoevoer stokt, wat leidt tot extreme vervuiling van de lucht, en bovengrondse containers kunnen gestolen worden door terroristen.

De enige echte oplossing is de TTT poort, die gebruikt kan worden om dit zeer gevaarlijke afval naar de toekomst te brengen, zodat wij kostbare tijd winnen om een degelijke oplossing te vinden voor de verwerking van dit afval.

De TTT poort kan ook gebuikt worden voor het managen van ander extreem giftig, carcinogeen, biologisch gevaarlijk of anderszins economisch onrendabel afval.

background TTT schets
Verder: Hoe werkt de TTT poort?