Is de TTT poort gevaarlijk?

Nee, waarschijnlijk niet voor ons.

vormstrip pint TTT
Waarschijnlijk is de TTT poort voor ons, in deze tijd niet gevaarlijk. We hebben echter nog geen idee in wat voor toestand objecten de TTT poort aan de andere kant zullen verlaten.

Mogelijk zal de abrupte overgang die een object mee maakt, door plotseling 30 jaar in de toekomst te reizen, verregaande, onvoorziene fysieke gevolgen hebben. Objecten zouden afgekoeld kunnen worden tot het absolute nulpunt, of juist opgewarmd tot miljoenen graden Kelvin. Er zouden enorme trek- of torsie-krachten kunnen optreden waardoor de objecten tot stof verpulverd zou kunnen worden, of versneld tot nabij de lichtsnelheid.

Het zou ook zo kunnen zijn dat objecten volledig onaangetast de toekomst bereiken, maar dat zullen we pas weten na uitvoerige tests, waarbij we 30 jaar zullen moeten wachten om het resultaat te aanschouwen.

Precies om deze reden kan de TTT poort nu nog uitsluitend gebruikt worden voor het transporteren van afval.

background pint TTT

background pint TTT 2
Verder: Kan de TTT poort problemen voeroorzaken in de toekomst?