Ereis.

Een serie gipsen sculpturen van Dirk Zegel.

Ereis 1

De binnenkant

Wat ik met Ereis wil laten zien is iets dat vaak onzichtbaar is. Sommige dingen kunnen we niet zien, maar we weten zeker dat ze er zijn dankzij kennis, extrapolatie of logica. Ik heb deze dingen altijd erg belangrijk gevonden. Misschien zelfs even belangrijk als de dingen die we wel gewoon kunnen zien. Ik heb me als kind dikwijls gestoord aan mijn speelgoed dat van buiten soms prachtig gedetailleerd kon zijn, maar als ik het open maakte, van binnen nooit kloppend was. De papieren modelhuisjes die ik in elkaar lijmde hadden dan ook hele constructies tussen de muren die ik na het verlijmen nooit meer zou zien. Maar dat ik het nooit zou zien maakte niet uit, want ik wist dat het er was. Het ontbreken van een waarnemer ontneemt in mijn optiek niets het bestaansrecht, en het weten, zonder daadwerkelijk waar te nemen, geeft mij een enorme voldoening. Dit is een wezenlijk onderdeel is van mij als persoon, dat zich op allerlei manieren uit. Als ik bijvoorbeeld halverwege een mooi muziekstuk weg moet, laat ik de muziek doorspelen in mijn verlaten huis, ook al zijn er dan geen oren aanwezig om de muziek te horen eindigen. 

Ereis 2

Bij de beeldenserie Ereis heb ik de binnenkant met net zoveel aandacht gemaakt als de de buitenkant. Elke gang, deuropening, trap, tot in het diepste binnenste van de sculpturen, waar je er soms niets meer van gaat zien. Ik heb om deze reden een productieproces bedacht dat aan elke individuele ruimte evenveel aandacht schenkt. Elke ruimte wordt stuk voor stuk uit was gegoten en met de hand bewerkt.

Ereis 5

De werkwijze

Om de binnenruimte van de uiteindelijke sculpturen te laten kloppen bedenk ik systemen van kamers, gangen, deuropeningen, ramen en soms trappen, die op een bepaalde manier aan elkaar te passen zijn. Via vele tussenstappen, die je hier kunt zien, maak ik hier uiteindelijk gipsen beelden van. Bij elk van deze tussenstappen ontstaan imperfecties, die niet te voorkomen zijn, maar wel te beïnvloeden. Het in verschillende mate toelaten van die imperfecties, bij de verschillende stappen van het proces, kan tot zeer uiteenlopende eindresultaten leiden. De imperfecties geven de beelden iets organisch. Ik zou deze beelden ook met een lasersnijder of 3D printer kunnen maken, maar dan zijn ze in mijn optiek levenloos.

Ereis 4

De naam Ereis

Ereis is een oud woord dat ‘eens’, ‘ooit’, ‘een keer’ of ‘reis’ betekent en afstamt van ‘ene reise’. De lading is ongeveer: ‘eenmaal, tijdens een reis’.  Als titel voor mijn serie gipsen beelden refereert het voor mij persoonlijk aan de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn expedities naar spooksteden. Om een indruk te krijgen van deze expedities kun je kijken naar de foto series van beeldend kunstenaar Elise van der Linden. Zij is een vaste deelnemer aan deze expedities.

Ereis als woord refereert ook aan tijd en dus verval. Hoewel verval niet in directe zin mijn doel was toen ik begon met het maken van deze beelden, is het een bijkomstigheid die een grote bijdrage levert aan het uiteindelijke gevoel dat mijn beelden uitstralen. Ik breek delen van de sculpturen open om zo een glimp te laten zien van het binnenwerk. Een soort voorbode van de delen die je niet kunt zien. Het verval geeft een gevoel van verlatenheid. Een aanwezigheid zonder waarnemers. 

Ereis 3

Hieronder zie je de Ereis sculpturen dit tot nu toe gemaakt zijn.