Abiogenese


Experiment
150cmx150cmx40cm
Diverse materialen


Het Abiogenese apparaat creëert leven uit dode materie.

  • CATEGORY: Conceptueel, Experiment, Wetenschap
  • DATE: Work in progress

Het doel van het abiogenese experiment is om leven te creëren uit dode materie.

In een kruisvormig reactievat laat ik RNA basen met elkaar reageren, in de hoop een zelf replicerend, muterende kettingreactie te veroorzaken en zodoende evolutie op gang te brengen. De reactie is hermetisch afgesloten van de buitenwereld en het reactievat wordt vooraf uitvoerig gesteriliseerd. Er is een grote variëteit aan stimuli, zoals laserlicht, vonken, en uiteenlopende minerale matrixen, om zodoende een zo breed mogelijk palet aan reacties te laten plaatsvinden.

In het reactievat zullen ruim 10.000.000.000.000.000.000.000.000 moleculen met elkaar een reageren, maar de kans op het spontaan ontstaan van leven blijft uiterst klein. Het is een soort loterij met een hele kleine kans, maar ook een hele hoge prijs.