Error


Conceptuele kunst
20cmx20cmx21cm
Diverse materialen

€1.500,-  Bij Duoversum

  • CATEGORY: Conceptueel, Wetenschap
  • DATE: 2015

Error is een aaneenschakeling van fouten die de kunstenaar langzaam van zijn pad heeft geleid.

Error 2

Error 4

Error 3