Viral Entity Experiment


Conceptuele kunst
bestaat niet fysiek

  • CATEGORY: Conceptueel, Experiment, Wetenschap
  • DATE: 2016
viral entity

Viral Entity Experiment

Het viral entity experiment is een conceptueel kunstwerk.

In het kort komt het er op neer dat ik een virus in tekstvorm heb gemaakt, niet veel anders dan een kettingbrief, met als doel inzicht te verschaffen in virale processen die ons dagelijks leven beïnvloeden, zoals religie, mode of kunst stromingen.

Meer informatie over het virus, en het virus zelf vind je op www.viralentity.com (In het Engels).