Wie is Dirk Zegel?

Ik ben een outsider binnen de kunst. Ik heb geen kunstacademie gedaan en ben op dat vlak volledig autodidactisch. Kunst-inhoudelijk in zekere zin naïef, maar ook vrij om te doen en onderzoeken wat ik wil. Die vrijheid wordt versterkt doordat ik mijn geld voornamelijk verdien met televisieprogramma’s maken, zodat ik niet hoef te luisteren naar de markt, of de goedbedoelde adviezen van mensen met commercieel inzicht. 

Ik kom niet uit een kunstzinnig milieu, maar ik heb mijn hele leven kunst gemaakt. Ik ben dat echter pas gaan beseffen toen ik een relatie kreeg met een kunstenaar, Elise van der Linden. Daarvoor was kunst een soort verboden vrucht. Ik knutselde wel zo af en toe iets in elkaar, maar eigenlijk diende het niet de praktische doelen die mij waren aangeleerd. Het besef dat kunst een bijzondere vorm van communicatie was, bedoeld om de zaadjes te planten voor de gedachtenwereld van de mensheid, legitimeerde het voor mij om me hier volledig op te storten.

In de basis ben ik wetenschapper. Ik heb onder andere chemie, genetica, astrofysica en wiskunde gestudeerd, en ik heb een onaflatende interesse in alles waar een systeem achter zit. Toen ik leerde om wetenschap als kunstenaar te benaderen ging er een wereld voor me open. Kunst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdieping van mijn universum. Kunst is een manier geworden om mijzelf te uiten. En manier om concepten en gevoelens tot uitdrukking te brengen die ik op geen enkele andere wijze zou kunnen overdragen.